Important Guidelines

ชนพื้นเมืองในระดับรากหญ้า
ความคิดเชิงบวก
วิธีการอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
ปัญหาการคุกคามทางเพศ
การศึกษาของชนพื้นเมือง
ผลกระทบของสิทธิมนุษยชน
ความคิดเชิงวิจารณ์
การเรียกร้องให้การพัฒนาชุมชน บุคคลที่ทำงานในด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
นักเรียนและครูการศึกษาการพัฒนาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนกิจกรรม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนา การพัฒนาและสิทธิมนุษยชนชุมชนและประชาชนทั่วไป

Highlights News

admin June 7, 2017 0 comments

การพัฒนาในกระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อการเรียนรู้

สมองถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยก็ว่าได้ ใครๆ ต่างก็รู้กันดีว่าหน้าที่หลักของสมองคือการคิด วิเคราะห์ ในสิ่งต่างๆ ที่ได้สัมผัส เป็นอวัยวะที่อาจจะบอกได้ว่าสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไม่ผิดนัก การใช้งานสมองของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัย สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์จะนำพาไป อย่างไรก็ตามการใช้งานสมองไม่ใช่เพียงแค่ใช้เพื่อคิดแล้วแสดงออกเพียงอย่างเดียว การใช้สมองสำหรับการรับรู้สิ่งต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการพัฒนากระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับสมองจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งต่างๆ ออกไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการรับรู้ของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกัน เทคนิคการพัฒนากระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อการเรียนรู้ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือกระบวนการรับรู้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เสมอไป เพราะสมองของคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับรู้เรื่องราวที่ผ่อนคลายเพื่อให้สมองได้เปิดโล่งมากเพียงพอต่อการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถทำได้ดังนี้ การดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว – การที่ร่างกายได้รับน้ำบริสุทธิ์อย่างเพียงพอจะช่วยให้เซลล์สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงว่าสมองจะมีความพร้อมในการเรียนรู้และรับรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้ดี การฟังเพลงหรือดนตรีที่ตนเองชอบ – วิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมองปลอดโปร่งมากเพียงพอที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ก็คือการฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบ เพราะการฟังจะช่วยทำให้สมองเกิดความคิดฉับไว เกิดความคิดอันสร้างสรรค์ในการทำสิ่งต่างๆ การพยายามผ่อนปรนความคิด – พูดให้เข้าใจง่ายก็คือการผ่อนคลายความเครียดจากเรื่องต่างๆ ความเครียดเป็นตัวทำลายสมองไม่ให้เกิดความคิดใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงยังเป็นตัวการที่เลวร้ายสำหรับการเรียนรู้ การพยายามผ่อนปรนความคิด ผ่อนคลายความเครียดจะทำให้สมองสามารถพัฒนากระบวนการทางด้านการรับรู้ต่างๆ ได้กว้างมากขึ้น ค้นคว้าหาแนวทางใหม่ๆ สำหรับการรับรู้อยู่เสมอ – เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่าสนใจ
News
admin February 22, 2017 0 comments

พบทวีปใหม่ ใต้นิวซีแลนด์

อย่างที่รู้กันอยู่ว่าทั่วทั้งโลกประกอบด้วยทวีปทั้งหมด 7 ทวีป แต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบทวีปแห่งใหม่  
News