Important Guidelines

ชนพื้นเมืองในระดับรากหญ้า
ความคิดเชิงบวก
วิธีการอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
ปัญหาการคุกคามทางเพศ
การศึกษาของชนพื้นเมือง
ผลกระทบของสิทธิมนุษยชน
ความคิดเชิงวิจารณ์
การเรียกร้องให้การพัฒนาชุมชน บุคคลที่ทำงานในด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
นักเรียนและครูการศึกษาการพัฒนาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนกิจกรรม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนา การพัฒนาและสิทธิมนุษยชนชุมชนและประชาชนทั่วไป

Highlights News

admin June 7, 2017 0 comments

การพัฒนาในกระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อการเรียนรู้

สมองถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยก็ว่าได้ ใครๆ ต่างก็รู้กันดีว่าหน้าที่หลักของสมองคือการคิด วิเคราะห์
News
admin February 22, 2017 0 comments

พบทวีปใหม่ ใต้นิวซีแลนด์

อย่างที่รู้กันอยู่ว่าทั่วทั้งโลกประกอบด้วยทวีปทั้งหมด 7 ทวีป แต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบทวีปแห่งใหม่  
News