ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไปต่อในโลกอนาคต สังคมมนุษย์ได้มีพัฒนาการไปมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งคือวิทยาการด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร มีนักวิจัยจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่า เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ต้องการเพื่อนฝูง กลุ่มสังคม ไม่ว่าจะเพื่อพูดคุย สังสรรค์ หรือปฏิสัมพันธ์แบบอื่นๆ

โลกยุคดิจิตอลในทุกวันนี้ มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชนิดก้าวกระโดดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ แล้วในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตขึ้นในระหว่างทศวรรษ 90 จนถึงต้นยุค 2000 กลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ชีวิตกับดิจิตอลตั้งแต่เกิดไปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจประวัติของการสื่อสารจากยุคอดีตมาถึงปัจจุบัน วันนี้ขอบอกเล่าถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านทางกลุ่มคนในรุ่นต่างๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณ ภาษา คือหัวใจสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสาร พัฒนาสืบทอดความรู้ต่อมา เครื่องมือในการเก็บรักษาความรู้ รวมถึงการสื่อสารกับผู้คนจึงเริ่มเข้ามามีความสำคัญ เริ่มตั้งแต่การวาดภาพสัตว์ภายในถ้ำของมนุษย์ยุคหิน ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการสร้างอารยธรรมขึ้น ก็เริ่มทำสัญลักษณ์อย่างง่ายๆไว้สำหรับติดต่อสื่อสารถึงกัน พัฒนากลายเป็นตัวอักษรภาพ ฮีโรกรีฟฟิก ซึ่งกลายเป็นตัวอักษรของอียิปต์ในเวลาต่อมา หรือตัวอักษรจีนก็มีที่มาจากแนวคิดอักษรภาพเช่นกัน

ในสมัยพุทธกาลหรือคริสตกาล การจดบันทึกเรื่องราว คือรูปแบบที่นิยมกันมากที่สุด เช่นจารึกไว้ในแผ่นหนังสัตว์ หินแกะสลัก คัมภีร์ใบลาน แผ่นไม่ไผ่ ต่อมาบัณฑิตจีนนามว่า ไช่หลุน ได้เริ่มทำกระดาษแล้วกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วจนถึงตะวันตก จึงเริ่มพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้เขียนลงบนกระดาษไปด้วยเช่นหมึกฝน พู่กัน

กระดาษกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับส่งต่อความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังที่ห่างไกล ในสมัยราชวงศ์ฮั่น การบุกเบิกเส้นทางสายไหมของพระเจ้าฮั่นอู่ตี้ ก็ได้ส่งผลให้เกิดการตั้งสถานีม้าเร็วเพื่อไว้ใช้ติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลจากที่ห่างไกล ถือว่าเป็นไปรษณีย์ยุคแรกเริ่ม แล้วมาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในสมัยของเจงกีสข่าน ซึ่งมีพื้นเพมาจากชนเผ่าเร่ร่อนในดินแดนมองโกล

ส่วนในโลกตะวันตก จุดเปลี่ยนสำคัญของการสื่อสารเริ่มตั้งแต่การผลิตแม่นพิมพ์สมัยใหม่ของ โยฮัน กูเตนเบิร์ก ที่ต้องการหลุดให้พ้นจากการครอบงำของโบสถ์วาติกัน เริ่มมีการตีพิมพ์หนังสือเล่มยุคใหม่ ผลงานเล่มแรกคือคัมภีร์ไบเบิลฉบับกูเตนเบิร์ก ซึ่งเป็นการเผยแผ่คำสอนที่ได้ผลอย่างมหาศาล

จากนั้นในศตวรรษที่ 18 แซมมวล มอร์ส ก็ได้คิดค้นรหัสสำหรับส่งสัญญาณผ่านเครื่องโทรเลขได้เป็นครั้งแรกในโลก แล้วในศตวรรษที่ 19 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ก็ประดิษฐ์โทรศัพท์ได้สำเร็จ นำไปสู่การปฏิวัติระบบสื่อสารครั้งใหญ่ในโลกตะวันตก

จากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โครงการของสหรัฐอเมริกา ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม ก็ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ใช้งานเครือข่ายภายในกองทัพและหน่วยงานของรัฐบาล จากนั้นจึงแพร่หลายออกมาสู่ภาคประชาชนในทุกวันนี้ นี่จึงเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่มีต่อระบบการสื่อสารของโลก และอนาคต