สมองถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยก็ว่าได้ ใครๆ ต่างก็รู้กันดีว่าหน้าที่หลักของสมองคือการคิด วิเคราะห์ ในสิ่งต่างๆ ที่ได้สัมผัส เป็นอวัยวะที่อาจจะบอกได้ว่าสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไม่ผิดนัก การใช้งานสมองของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัย สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์จะนำพาไป อย่างไรก็ตามการใช้งานสมองไม่ใช่เพียงแค่ใช้เพื่อคิดแล้วแสดงออกเพียงอย่างเดียว การใช้สมองสำหรับการรับรู้สิ่งต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการพัฒนากระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับสมองจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งต่างๆ ออกไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการรับรู้ของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกัน

เทคนิคการพัฒนากระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อการเรียนรู้

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือกระบวนการรับรู้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เสมอไป เพราะสมองของคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับรู้เรื่องราวที่ผ่อนคลายเพื่อให้สมองได้เปิดโล่งมากเพียงพอต่อการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถทำได้ดังนี้

  1. การดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว – การที่ร่างกายได้รับน้ำบริสุทธิ์อย่างเพียงพอจะช่วยให้เซลล์สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงว่าสมองจะมีความพร้อมในการเรียนรู้และรับรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้ดี
  2. การฟังเพลงหรือดนตรีที่ตนเองชอบ – วิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมองปลอดโปร่งมากเพียงพอที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ก็คือการฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบ เพราะการฟังจะช่วยทำให้สมองเกิดความคิดฉับไว เกิดความคิดอันสร้างสรรค์ในการทำสิ่งต่างๆ
  3. การพยายามผ่อนปรนความคิด – พูดให้เข้าใจง่ายก็คือการผ่อนคลายความเครียดจากเรื่องต่างๆ ความเครียดเป็นตัวทำลายสมองไม่ให้เกิดความคิดใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงยังเป็นตัวการที่เลวร้ายสำหรับการเรียนรู้ การพยายามผ่อนปรนความคิด ผ่อนคลายความเครียดจะทำให้สมองสามารถพัฒนากระบวนการทางด้านการรับรู้ต่างๆ ได้กว้างมากขึ้น
  4. ค้นคว้าหาแนวทางใหม่ๆ สำหรับการรับรู้อยู่เสมอ – เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่าสนใจ แต่การเรียนรู้ที่ว่านี้ควรเป็นการเรียนรู้ในทางที่ถูกต้อง เช่น การหาหนังสือดีๆ มาอ่าน การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองถนัด สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการรับรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างลงตัว
  5. ไม่ปิดกั้นความคิดของตนเอง – เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีความคิดที่ค้านสายตาคนอื่นหรือบางครั้งอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่นัก แต่ความคิดเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดและไม่ควรปิดกั้นความคิดเหล่านั้นของตนเองทิ้งไป หากมันคือความคิดที่ดีก็ควรนำเสนอให้คนอื่นได้เข้าใจเช่นกัน