การบังคับใช้กฎหมายของเอลซัลวาดอร์สถาบันการศึกษานานาชาติได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนตำรวจของสหรัฐนักวิจารณ์และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนสงสัยว่ามันจะขยายรูปแบบของตำรวจและการล่วงละเมิดทางการทหาร ความโปร่งใสในสถาบันการศึกษา Benjamin Cuellar อธิบายถึงการประสบความสำเร็จในการสร้างตำวจมากกว่า 40,000 นายในการป้องกันการลอบสังหารทางการเมือง ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1977
หลายคนตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฏหมายในฐานะการพิทักษ์สิทธิมนุษย์ชน ที่โรงเรียนตำรวจ ที่บังคับใช้กฏหมาย ILEA ในซานซัลวาดอ โดยพื้นที่ 1 ใน 4 ของชั้นเรียนจะเป็นอัยการและผู้พิพากษา ภายใต้การต่อสู้อย่างเข้มแข็งกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ค้ายาเสพติดอาชญากรรมและการก่อการร้าย โดยร่วมมือกับสถาบันเพื่อความร่วมมือรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความจริงจังให้ประชาชนใส่ใจกับสิทธิมนุษยชน