ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานจากถ่านหิน , พลังงานนิวเคลียร์ และปิโตรเลียม มาเป็นเวลาช้านาน โดยพลังงานเหล่านี้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล เช่นก่อให้เกิด มลภาวะทางอากาศ , เกิดการระเบิดฝุ่นรังสี , เกิดการเผาไหม้ เป็นต้น แต่ในช่วงระยะเวลาเมื่อ 150 ปีที่ผ่านมา  มนุษย์ได้ค้นพบแหล่งพลังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ก๊าซธรรมชาติ และเจ้าแหล่งพลังงานนี้ ได้เข้ามามีหน้าที่ช่วยเหลือพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำก๊าซธรรมชาติ มาใช้แทนที่ถ่านหินกับน้ำมัน  เพราะก๊าซธรรมชาติ มีคุณสมบัติแตกต่างจากเชื้อเพลิงชนิดปิโตรเลียม  จึงทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นเชื้อเพลิงอันมีความเหมาะสมสำหรับโลกในยุคปัจจุบันนี้จวบจนสืบต่อไปอนาคต  เนื่องจากมันไม่ได้เป็นแค่พลังงานที่คอยขับเคลื่อนซึ่งใช้สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพียงเท่านั้น  แต่มันยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นพลังงานอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เชื้อเพลิงชนิดนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้ได้ทั้งพลังงานความร้อนและความสว่าง  โดยในปัจจุบันนี้มนุษย์ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ การคมนาคมขนส่ง , ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งยังนำไปใช้ในการเกษตรนอกจากนี้ยังนำมาใช้ในระบบทำความเย็นได้อีกด้วย

จากคุณประโยชน์อันเปี่ยมล้นนี่เองเราทุกคน จึงจำเป็นต้องมาช่วยกันดูแลและอนุรักษ์แก๊สธรรมชาติเหล่านี้ให้อยู่สืบต่อไป

วิธีการอนุรักษ์แก๊สธรรมชาติ

  • ต้องร่วมกันปลูกฝังให้ประชาชน ใช้พลังงานทุกชนิดอย่างประหยัด โดยการสร้างค่านิยมรวมทั้งบ่มเพาะจิตใต้สำนึกแห่งการใช้พลังงานตั้งแต่เด็กๆ
  • การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จำเป็นต้องมีการวางแผนรวมทั้งควบคุมการใช้พลังงานต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุด อีกทั้งจะต้องวางแผนการลดการสูญเสียพลังงานอย่างน่าเสียดาย ทุกขั้นตอน ต้องมีการตรวจสอบ , ดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่บ้าน หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงานอย่างไม่จำเป็น
  • ใช้พลังงานทดแทนให้มากกว่าพลังงานในแบบเก่าๆ โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานลม , พลังงานน้ำ เป็นต้น
  • สำหรับภาคประชาชนควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อันทรงประสิทธิภาพสูง พร้อมช่วยลดการกินไฟเป็นอย่างดี เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือการเลือกหลอดผอมจะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า เป็นต้น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงให้มีคุณสมบัติดีขึ้น เช่น ทำให้เชื้อเพลิงสามารถให้พลังงานได้มากขึ้น
  • Recycle สามารถทำได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แค่นำวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียหายไปนิดหน่อย นำมาซ่อมใช้ใหม่ หรือนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกด้วย อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถนำวัสดุบางชนิดหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ได้อีกด้วย