การพัฒนาในกระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อการเรียนรู้

''

สมองถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยก็ว่าได้ ใครๆ ต่างก็รู้กันดีว่าหน้าที่หลักของสมองคือการคิด วิเคราะห์ ในสิ่งต่างๆ ที่ได้สัมผัส เป็นอวัยวะที่อาจจะบอกได้ว่าสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไม่ผิดนัก การใช้งานสมองของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัย สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์จะนำพาไป อย่างไรก็ตามการใช้งานสมองไม่ใช่เพียงแค่ใช้เพื่อคิดแล้วแสดงออกเพียงอย่างเดียว การใช้สมองสำหรับการรับรู้สิ่งต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการพัฒนากระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับสมองจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งต่างๆ ออกไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการรับรู้ของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกัน เทคนิคการพัฒนากระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อการเรียนรู้ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือกระบวนการรับรู้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เสมอไป เพราะสมองของคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับรู้เรื่องราวที่ผ่อนคลายเพื่อให้สมองได้เปิดโล่งมากเพียงพอต่อการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการรับรู้ของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถทำได้ดังนี้ การดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว – การที่ร่างกายได้รับน้ำบริสุทธิ์อย่างเพียงพอจะช่วยให้เซลล์สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงว่าสมองจะมีความพร้อมในการเรียนรู้และรับรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้ดี การฟังเพลงหรือดนตรีที่ตนเองชอบ – วิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมองปลอดโปร่งมากเพียงพอที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ก็คือการฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบ เพราะการฟังจะช่วยทำให้สมองเกิดความคิดฉับไว เกิดความคิดอันสร้างสรรค์ในการทำสิ่งต่างๆ การพยายามผ่อนปรนความคิด – พูดให้เข้าใจง่ายก็คือการผ่อนคลายความเครียดจากเรื่องต่างๆ ความเครียดเป็นตัวทำลายสมองไม่ให้เกิดความคิดใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงยังเป็นตัวการที่เลวร้ายสำหรับการเรียนรู้ การพยายามผ่อนปรนความคิด ผ่อนคลายความเครียดจะทำให้สมองสามารถพัฒนากระบวนการทางด้านการรับรู้ต่างๆ ได้กว้างมากขึ้น ค้นคว้าหาแนวทางใหม่ๆ สำหรับการรับรู้อยู่เสมอ – เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่าสนใจ […]

การวิวัฒนาการด้านการเดินทาง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

''

การขนส่งทางบก (Land Transportation) รูปแบบการบนส่งที่โบราณที่สุด เริ่มจากการใช้ขา ต่อมาก็เริ่มฝึกฝนสัตว์เพื่อใช้โดยสารหรือบรรทุกสิ่งของ สัตว์ที่เป็นพาหนะสำคัญได้แก่ ม้า อูฐ เกวียน ต่อมาจึงเริ่มพัฒนารถม้าขึ้น ซึ่งนอกจากใช้ในการทำศึก เคลื่อนย้ายกำลังทหารแล้ว ก็เป็นไปเพื่อระบบการส่งข่าวสารระยะไกล เป้าหมายในช่วงแรกเกิดขึ้นเพื่อทางการทหารและค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ต่อมาการขนส่งก็ยิ่งกระจายขยายตัวมากขึ้นเมื่ออาณาจักรโรมันเริ่มสร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับเมืองต่างๆในตั้งแต่ 300 ปี ก่อนคริสตกาล แล้วเมื่อราชวงศ์ฮั่นในสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้เริ่มบุกเบิกเส้นทางสายไหม การคมนาคมระหว่างโลกสองฝั่งก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ม้ายังเป็นพาหนะสำคัญมานานอีกเกือบ 2500 ปี ในที่สุด ก็เกิดการปฏิวัติรูปแบบครั้งใหญ่ เมื่อโทมัส นิวโคเมน นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำโดยใช้ลูกสูบได้สำเร็จ จากนั้น เจมส์ วัตต์ ก็ได้นำมาใช้ ในอุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟ ก่อนจะมาถึง จอร์จ สตีเฟนสัน ได้ปรับปรุงและสร้างหัวรถจักรใน ค.ศ.1814 แล้วจึงมีพัฒนาการต่อมา เมื่อโทมัส คุก นำรายการนำเที่ยวทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.1841 รถไฟจึงเริ่มเป็นพาหนะสำคัญที่สุดของโลกตะวันตกมานับแต่นั้น จนกระทั่ง รูดอล์ฟ ดีเซล ได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซล […]

วิธีการใช้งานห้องสมุดออนไลน์

''

ทุกวันนี้ห้องสมุดใหญ่ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และองค์กรภาครัฐ ได้หันมาใช้ระบบงานออนไลน์เพื่อการสืบค้นหรืออนุญาตให้ดาวน์โหลด E-Book กันมากขึ้นแล้ว นี่ถือเป็นความพยายามในการพัฒนาวิธีการสืบทอดและส่งต่อความรู้ของประเทศให้ตามทันระดับสากล ซึ่งได้ก้าวหน้าไปก่อนประเทศไทยแล้วหลายเท่า สำหรับการใช้งานห้องสมุดออนไลน์โดยทั่วไป จะมีโครงสร้างหลักคล้ายกันคือระบบบริการงานสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ซึ่งมีทั้งแบบที่จัดเก็บบางส่วนและและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) บางแห่งจะอนุญาตให้เราสามารถดาวโหลดเอกสารเหล่านี้ได้อย่างอิสระ แต่บางแห่งก็ไม่อนุญาต ขึ้นอยู่กับระดับชั้นข้อมูลด้วย ในส่วนของเอกสารที่นิยมสืบค้น มีทั้งเอกสารทั่วไป หนังสือ จดหมายเหตุ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส่วนชั้นตอนใช้งานหรือขอเข้าใช้ทั่วไป ได้แก่ ทำบัตรสมาชิก เสียค่าธรรมเนียมรายปี แต่ถ้าเป็นศิษย์เก่าหรือคนในหน่วยงานบางแห่งอาจจะได้สิทธิพิเศษอื่นๆอีก บริการหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ส่วนใหญ่แล้วเราสามารถขอยืมออกมาภายนอกได้ แต่จะต้องคืนภายใน 7-15 วัน ตามแต่กฎของห้องสมุดนั้นๆ แต่ก็มีบางแห่งที่ไม่อนุญาตให้เรานำเอกสารใดๆออกจากห้องสมุดเลย เช่น หอสมุดแห่งชาติ หรือ หอจดหมายเหตุของหลายมหาวิทยาลัย เพราะถือว่าเป็นเอกสารสำคัญหายาก กรณีที่มหาวิทยาลัยนั้นๆมีหลายสาขา สามารถใช้บริการขอยืมหนังสือหรือเอกสารข้ามระหว่างสาขานั้นได้ ผ่านระบบออนไลน์ ถ้าเอกสารที่เราต้องการมีคนยืมแล้ว ระบบสารสนเทศสามารถใช้สั่งจองล่วงหน้าไว้ได้ เมื่ออีกฝ่ายคืนมาแล้ว […]

การซื้อของออนไลน์ที่ถูกวิธี หรือ ที่ควรจะเป็นไป

''

ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราไปแล้ว แล้วจึงมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความคิดว่า อยากใช้มันเป็นช่องทางสำหรับนำเสนอขายสินค้า ทำการตลาด หรือช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นที่มาของการตลาดในโลกยุคดิจิตอลทุกวันนี้ เรียกว่า มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Marketing Online) ข้อดีของมันคือ การที่ไม่ต้องลงทุนหน้าร้านมากนัก ขอเพียงมีหน้าเพจโซเชียลหรือหน้า Blog ก็สามารถทำร้านค้าออนไลน์อย่างง่ายๆได้ ดังนั้นหลายคนจึงนิยมมาใช้งานโลกออนไลน์เพื่อเปิดธุรกิจเล็กๆของตนเอง ของที่นิยมมากก็เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อาหารเสริม และพวกสินค้าเฉพาะทางหรือของสะสม เช่น ของเล่น หนังสือเก่า แผ่นเสียง พระ ฯลฯ เมื่อมีคนใช้บริการมาก สิ่งที่ตามมาซึ่งเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ต้องมีการโกงหรือหาช่องทางทุจริต ดังนั้น การใช้งานระบบออนไลน์เพื่อซื้อขายสินค้าทุกวันนี้ ควรต้องผ่านการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าเชื่อถือได้มากพอ การจ่ายหรือโอนเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อแลกซื้อสินค้า ควรต้องระวังให้มาก เพราะทุกวันนี้สามารถแฮคเกอร์เข้าไปได้ไม่ยากเลย คำแนะนำและข้อควรระวังสำหรับผู้ที่จะใช้บริการซื้อขายออนไลน์ 1.ตรวจสอบว่าอีกฝ่ายมีประวัติไม่ดีหรือไม่ โดยเฉพาะพวกขายสินค้าเฉพาะทางซึ่งมักพบกันตามกลุ่มเพจหรือกลุ่มไลน์ ดังนั้นเราพอจะตรวจสอบได้อยู่จากสมาชิกท่านอื่นๆดูว่า พ่อค้าแม่ค้ารายนั้นมีปัญหาหรือประวัติไม่ค่อยดีมาก่อนหรือไม่ 2.ควรต้องเก็บข้อมูลและหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง เช่น ใบสลิปโอนเงินจากธนาคาร หรือภาพหลักฐานยืนยันการโอนเงินจากแอพพลิเคชั่นของเรา 3.ถ้าสินค้ามีราคาสูง เช่นตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นบาทขึ้นไป […]

การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารของโลก

''

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไปต่อในโลกอนาคต สังคมมนุษย์ได้มีพัฒนาการไปมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งคือวิทยาการด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร มีนักวิจัยจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่า เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ต้องการเพื่อนฝูง กลุ่มสังคม ไม่ว่าจะเพื่อพูดคุย สังสรรค์ หรือปฏิสัมพันธ์แบบอื่นๆ โลกยุคดิจิตอลในทุกวันนี้ มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชนิดก้าวกระโดดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ แล้วในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตขึ้นในระหว่างทศวรรษ 90 จนถึงต้นยุค 2000 กลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ชีวิตกับดิจิตอลตั้งแต่เกิดไปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจประวัติของการสื่อสารจากยุคอดีตมาถึงปัจจุบัน วันนี้ขอบอกเล่าถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านทางกลุ่มคนในรุ่นต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ ภาษา คือหัวใจสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสาร พัฒนาสืบทอดความรู้ต่อมา เครื่องมือในการเก็บรักษาความรู้ รวมถึงการสื่อสารกับผู้คนจึงเริ่มเข้ามามีความสำคัญ เริ่มตั้งแต่การวาดภาพสัตว์ภายในถ้ำของมนุษย์ยุคหิน ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการสร้างอารยธรรมขึ้น ก็เริ่มทำสัญลักษณ์อย่างง่ายๆไว้สำหรับติดต่อสื่อสารถึงกัน พัฒนากลายเป็นตัวอักษรภาพ ฮีโรกรีฟฟิก ซึ่งกลายเป็นตัวอักษรของอียิปต์ในเวลาต่อมา หรือตัวอักษรจีนก็มีที่มาจากแนวคิดอักษรภาพเช่นกัน ในสมัยพุทธกาลหรือคริสตกาล การจดบันทึกเรื่องราว คือรูปแบบที่นิยมกันมากที่สุด เช่นจารึกไว้ในแผ่นหนังสัตว์ หินแกะสลัก คัมภีร์ใบลาน แผ่นไม่ไผ่ ต่อมาบัณฑิตจีนนามว่า ไช่หลุน ได้เริ่มทำกระดาษแล้วกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วจนถึงตะวันตก จึงเริ่มพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้เขียนลงบนกระดาษไปด้วยเช่นหมึกฝน พู่กัน กระดาษกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับส่งต่อความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังที่ห่างไกล ในสมัยราชวงศ์ฮั่น […]

วิธีการศึกษาเพื่อการพัฒนาโลกโดยรวมเกี่ยวกับธรรมชาติ

''

ทุกวันนี้เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีได้รุดหน้าขึ้นทุกวันอย่างก้าวกระโดด แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่โดนทำลายเพราะฝีมือมนุษย์ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่มากพอ แม้ว่าจะมีการก่อตั้งองค์กร และมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรขึ้นมาจำนวนมากเพื่อปกป้องดูแลธรรมชาติและสัตว์ป่าเอาไว้ แต่การรุกรานเพื่อผลประโยชน์ของคนก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ สิ่งแวดล้อมศึกษา (ENVIRONMENTAL EDUCATION: EE) จึงเริ่มได้รับความสนใจในฐานสาขาวิชาแขนงหนึ่งมากขึ้น โดยในหลายมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติก็เริ่มมุ่งความสำคัญในด้านนี้ ทั้งต่อยอดมาจากวิชาการในบางสาขาอยู่แล้ว เช่น งานด้านสมุทรวิทยา ซึ่งมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และสัตว์น้ำเป็นหลัก หรืองานอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้ ฯลฯ ทุกวันนี้หลายหน่วยงานในโลกต่างก็ยอมรับว่าความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ในโลกให้เกิดความสมดุลและมีเสถียรภาพ ไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติที่จะไร้ประโยชน์ไปเสียหมด แต่มันคือส่วนประกอบหนึ่งในนั้น มนุษย์เคยมีบทเรียนของการกำจัด และทำลายสิ่งมีชีวิตบางประเภทที่เราเคยตัดสินเอาง่ายๆ ว่าไร้ประโยชน์ แต่มันกลับส่งผลให้เกิดคามเสียหายอย่างรุนแรงเป็นลูกโซ่ตามมาหลายครั้ง นับตั้งแต่การประชุมใหญ่เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ทำให้เกิดกรอบแนวคิด และหลักการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างประเทศ ได้แก่ กฎบัตรเบลเกรด ตั้งแต่ พ.ศ.2518 นำไปสู่การประชุมจากผู้แทนทั่วโลกมากกว่า 60 ประเทศที่สหภาพโซเวียตในเวลานั้น เพื่อจำกัดความสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้น แต่มันคือกระบวนการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนในโลกได้สำนึกและห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนจะส่งผลต่อโลกและชีวิตมนุษย์ในภายภาคหน้า และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นี่จึงเป็นก้าวสำคัญของวิชาแขนงนี้ ซึ่งก็ได้พัฒนาการเรื่อยมา สำหรับในประเทศไทย มุ่งใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในวิสัยทัศน์ของปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา จึงมุ่งกระบวนการเรียนรู้ผ่านทางธรรมชาติจริงในสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักวิจัยด้านนี้ได้พยายามหาชี้ว่า แม้วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายจะดูยิ่งใหญ่ระดับโลก แต่สุดท้ายแล้ว กระบวนการลงมือทำที่ดีที่สุดก็คือในท้องถิ่นนั่นเอง […]

วิจารณ์สถาบันการศึกษาตำรวจในเอลซัลวาดอร์

''

การบังคับใช้กฎหมายของเอลซัลวาดอร์สถาบันการศึกษานานาชาติได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนตำรวจของสหรัฐนักวิจารณ์และนักเคลื่อนไหว