Thermonuclear สุดยอดอาวุธทำลายล้างของจริง

การทำสงครามแต่ละครั้งเชื่อว่าแต่ละฝ่ายหากต้องการชัยชนะ ก็ต้องสร้างอาวุธสุดยอดการทำลายล้างออกมาเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซาก และขู่ขวัญฝ่ายตรงข้ามไปด้วยในตัว ซึ่งอาวุธบางอย่างโชคดีที่อยู่ในขั้นการพัฒนาเท่านั้น หรือเต็มที่ก็แค่ทดสอบไม่ได้เอามาใช้งานจริง […]