สถานการณ์น่าเป็นห่วง “แรงงานมนุษย์” เมื่อแรงงานแห่งอนาคตอย่าง ai กำลังจะเข้ามาแทนที่

ความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเรา มันเป็นเรื่องที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลเสียอะไรตามมา แต่อย่างไรเมื่อไรและที่ไหนผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์จะกระทบอย่างหนักที่สุด […]